Pro pracovníky

Informace pro maturanty
K maturitní zkoušce v podzimním termínu - září 2017
je možné se přihlásit do 26.6. 2017.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte do tohoto termínu
ředitelce školy prostřednictvím zástupkyně ředitele Mgr. Plechaté.

Dne  12.05. 2017 se  žáci  třídy H3A a H2A zúčastnili celodenní exkurze zaměřené na environmentální výchovu a cestovní ruch. První zastavení se konalo v obci Holedeč, kde jsme navštívili vodárnu. Žáci díky našemu  průvodci  ( zaměstnanec vodáren) získali zajímavé informace týkající se zásobování města Žatce a přilehlých obcí pitnou vodou.

Městská knihovna v Lounech připravila ve spolupráci s grafikem René Řebcem a učiteli Vladimírem A. Honsem a Zdeňkem Müllerem výstavu "Vlastimil Řebec PF a něco navíc...", jež má připomenout 5. výročí od doby, kdy nás pan Vlastimil Řebec, učitel a kolega, opustil. K výstavě, která je k vidění během celého měsíce května ve výstavní galerii lounské knihovny, vydali V. A. Hons a Z. Müller za přispění SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s. r. o. vzpomínkový katalog "Srdečně zveme!".

Takže si udělejte čas, protože "srdečně zveme!"!!!

Dne 8. 4. 2017 se v rámci akci Ukliďme svět, Ukliďme Česko konal také v Žatci  úklid s cílem zbavit přírodu odpadků. Součástí „úklidové čety“ byli také žáci SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s. r. o., kterým není život ve městě a jeho okolí lhostejný.

Stránky

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30